دفتر مرکزی

دفترمرکزی: تهران، نلسون ماندلا شمالی(الهیه)، مجتمع تجاری مدرن الهیه، طبقه اول، واحد ۲۷.
کد پستی : 1964918559
تلفن: ۷۸۳۸۹-۰۲۱
واحد فروش و امور مشتریان: ۱۰۱
واحد مالی و اداری: ۱۰۲
نمابر: 106

Follow Us :